کتک زدن و زن درون خیـابان توسط همسران مشتریـان دو زن عصبانی یک زن را کـه به گفته آنان با همسرانشان درون ارتباط بوده درون خیـابان کرده و با کتک درون خیـابان ها چرخاندند

در این روزها اخبار مبنی بر غیرت زنان بر مردان درون دنیـای نت بسیـار دیده مـیشود و در همـین هفته اخیر دو کلیپ از برخورد زنانی کـه همسرانشان با دیگری درون ارتباط بوده دیده شده کـه در آن این زنان مورد نظر را درون خیـابان بـه طرز وحشتناکی کتک زده و سپس به منظور بردن آبروی این ، زنی که در خیابان میشود اپارات درون خیـابان وی را مـیکنند .

کتک زدن زن درون خیـابان

همـین چند روز پیش کلیپ دردناکی از کتک خوردن از دست چند زن درون کشور چین منتشر شد کـه در آن چند زن بـه شدت یک را درون خیـابان مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس لباس های وی را از تنش بیرون درآورده و را مـیکنند که تا آبروی وی را ببرند .

کتک زدن چینی

بر طبق گفته ها این با همسر یکی از این زنان رابطه داشته کـه زن و دوستان زن را ترغیب کرده که تا در یکی از خیـابان های شلوغ چین دست بـه بی آبرو بزنند .

حتی برخی از افراد کـه برای کمک بـه جلو مـی آمدند وقتی دلیل رفتار این زنان را مـیفهمـیدند عقب مـیرفتند و به تماشای بی آبرو شدن چینی مـیپرداختند .

هنوز چند روزی این حادثه نگذشته بود کـه کلیپی شبیـه بـه این فیلم درون سایت های معتبر خارجی منتشر شد کـه از کتک خوردن زن  بدست دو زن و زن و چرخاندن وی درون خیـابان ها خبر مـیداد .

کتک زدن زن درون خیـابان

به گزارش دیلی مـیل این دو زن عصبانی زنی را کـه در رابطه با شوهر آنان بود با کتک  کرده و برای بردن آبروی زن ، وی را درون خیـابان ها چرخاندند .

این جریـان درون شبه جزیره کریمـه کـه اخیرا بـه کشور روسیـه وصل شده هست اتفاق افتاده هست .

چرخاندن زن درون خیـابان

در این فیلم زنی کـه با لباس دو تکه شنا مـی باشد توسط دو زن دیگر مورد حمله قرار مـیگیرد کـه پس از پاره لباس های وی و کتک خوردن از دست یکی از زنان ، دومـین زن با کشیدن موهای این زن ، وی را درون خیـابان ها بـه چرخش مـیبرد .

چرخاندن زن درون خیـابان

به گفته زنان مـهاجم این زن بارها و بارها با همسر آنـها خوابیده و یک هست .

به گفته برخی از رسانـه ها یکی از زنان مـهاجم باردار بوده کـه از همخوابگی زن با همسرش عصبانی تر بوده هست .

چرخاندن زن درون خیـابان

هیچبا دیدن این اتفاقات بـه کمک این زن نیـامده و همچنین خبری از پلیس نبوده هست .

. زنی که در خیابان میشود اپارات . زنی که در خیابان میشود اپارات : زنی که در خیابان میشود اپارات
[کتک زدن و زن درون خیـابان توسط همسران ... زنی که در خیابان میشود اپارات]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 06:40:00 +0000