خوراندن ادرار و مدفوع بـه 19 ساله توسط خانواده اش برادران و و عروس بیرحم کـه جوان را مجبور بـه خوردن ادرار و مدفوع و همچنین سنگ توالت و کارهای غیر انسانی مـید

در گوشـه و کنار دنیـا حوادثی دیده مـیشود کـه گهگاه یک حادثه ما را چنان شگفت زده مـیکند کـه به انسانیت برخی شک مـیکنیم .

همانند جریـان پیش آمده به منظور شـهنا بگم Shahena Begum 19 ساله بنگلادشی کـه در کمال بیرحمـی برادران و و عروس خانواده ادرار و مدفوع را بـه زور بـه خوردن بیچاره مـیدادند و جوان بیچاره را مجبور بـه سنگ توالت و خوردن برنج زیـاد و زل زدن و تماشا چندین ساعته سنگ توالت مـید .

خوراندن ادرار و مدفوع بـه 19 ساله

اینگونـه کـه پیداست خانواده این همگی عقده ای داشته اند کـه با اجبار بـه خوردن ادرار و مدفوع و سنگ توالت برطرف مـیشده هست .

خانواده  شِهِنا بیگم 19 ساله بـه او حمله مـی د، مدفوع خوردن زن توسط زن نمـی گذاشتند از دستشویی استفاده کند و مجبورش مـی د فضولات خودش را بخورد کـه به دنبال آن بالا مـی آورد. مدفوع خوردن زن توسط زن سه برادر، یک و یک عروس خانواده درون این جنایت دخالت داشتند.
شـهنا کـه عضوی از یک خانواده 8 نفره بنگلادشی بود بارها با وسایل مختلف از جمله چوب بیس بال پلاستیکی کتک کتک مـی خورد. مدفوع خوردن زن توسط زن گاهی او را مجبور مـی د حجم زیـادی برنج را بـه زور بخورد، کاسه ی توالت دستشویی را بلیسد و یـا مدت بسیـار طولانی بـه کاسه توالت زل بزند.
شـهنا روز یـازدهم اکتبر جان خود را از دست داد و مامورین آمبولانس جسد وی را درون خانـه اش پیدا د. خانواده وی بـه مامورین گفته بودند کـه شـهنا حالش خوب نبود و یکباره غش کرده هست اما شواهد نشان مـی داد کـه قربانی ظرف 24 ساعت گذشته بـه شدت با نوعی سلاح کتک خورده بود و آثار ضرب و جرح شدید درون جای جای نقاط بدنش بـه چشم مـی خورد.
در طی دادگاهی 10 هفته ای درون سنت آلبانس درون مجموع حکم 56 سال زندان به منظور مجرمـین این حادثه صادر شد.

: مدفوع خوردن زن توسط زن
[خوراندن ادرار و مدفوع بـه 19 ساله توسط خانواده اش + عکس مدفوع خوردن زن توسط زن]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 29 Jun 2018 18:50:00 +0000